Jordbrodialogen

Jordbrodialogen är ett projekt som pågått under tre år mellan 2011-2014. När Johan Tirén och jag fick uppdraget att utveckla och driva dialogen vidare 2012 hade den alltså redan pågått ett år.  Men Jordbro är en plats som under årtionden varit i fokus för olika projektinsatser. Det har handlat om storstadssatsningen, innan Jordbrodialogen kallades det för jordbroprocessen osv.

Johan och jag befann oss redan på platsen innan vi sökte tjänsten som processledare i Kommunen och hade redan då funderat över hur, och om det är möjligt att driva ett dialogprojekt som faktiskt gör skillnad. Vi kom fram till att vår ambition skulle vara att se på vår roll som ”möjliggörare”, uppmuntrande och i de fall de behövdes även stödjande till de krafter och initiativ som redan fanns där. Det handlade om att skapa relationer till nyckelpersoner på platsen och att vi som processledare för dialogen inte själva skulle driva frågor, utan följa med och lyssna in redan påbörjade idéer och projekt. Det finns en enorm kraft och potential här, vårt arbete blir att lyfta fram det och att kommunicera det vidare in i kommunhuset. Det svåra med projekt är just hur de bra erfarenheterna sedan tas om hand och implementeras i ordinarie verksamhet. Jag har tyvärr inte hört om så många bra exempel på det.

Därför har vi envisats med att ”hänga kvar” efter att projektet avslutats i sin nuvarande form. Vi har under våren fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Jordbrodialogens erfarenheter och metoder just skall implementeras i den löpande ordinarie verksamheten. Ett arbete som skall vara klart under 2015.

Vår övergripande ambition har varit att gå från medbogardialog till medborgarnas dialog, men vi är inte i mål än.

jordbrogravfalt

jordbrogravfält5

Jordbro är en plats som många har en föreställning om, men  aldrig själva besökt. Därför vill jag avsluta med ett par bilder som kanske inte är de förväntade.  Det är bilder från Jordbro gravfält, som anses vara Nordens största gravfält från äldre järnåldern och som ligger  bara 5 min från pendeltågstationen.

%d bloggare gillar detta: