Centrumdialog Brandbergen

Som en del av utvecklingen av Brandbergen, bjöd  Haninge kommun och centrumägaren Savana in till en medborgardialog. Vi antog uppdraget där syftet var att öka förståelsen för hur Brandbergens centrum används och vilka befintliga kvalitéer och utmaningar som brandbergsborna upplever finns i här idag.

Den bärande idén bakom dialogen har varit att genom samtal med besökare få en bild av centrumet och dess funktioner.  Brandbergens centrum känner av konkurrensen, likt många andra lokala mindre centrumanläggningar, från de större handelsplatser som vuxit upp och fortsätter att etablera sig i närområdet. Här finns Länna köpcentrum, Haninge centrum och nu nyligen etablerade Port 73. Därför har ytterligare en viktig del av dialogen  varit att väcka tankar kring vad ett centrum är och kan vara utöver att vara en handelsplats.

Som en avslutning på dialogen hölls ett samtal mellan Ida-Maria Classon planarkitekt på kommunen, Andreas Lönnroth arkitekt anlitad av centrumägaren och Per Wirtén, författare och journalist. Samtalet följdes av en smygpremiar på den nya biografen, genom visningen av filmen Planners and Players av Monika Marklinger och Johan Waerndt.

Bbc2

Bbc1

Bbc3

Bbc_zoom

sammanfattning_dialog_Bbc-red-9

%d bloggare gillar detta: