STAD & DIALOG

”Från medborgardialog till medborgarnas dialog.”

Under den här rubriken har jag publicerat ett urval av genomförda dialogprojekt. Medborgardialog är ett fält som växer och är i behov av analys och utveckling. Många positiva ambitioner och förväntningar finns nu ute i landet kring vad en dialog kan åstadkomma och många projekt presenteras  i olika sammanhang på konferenser och seminarium, samtidigt som även de kritiska rösterna och ifrågasättandet ökar. Detta har gjort att jag i samarbete med Johan Tirén valt att fördjupa mig såväl praktiskt som mer teoretiskt i detta fält och vi har tillsammans utvecklat och drivit olika typer av dialogprocesser.  Från mer enkelt avgränsade dialoger som exempelvis NYFIKEN PARK till en mer komplex och omfattande dialog som Jordbrodialogen där en viktig ambition för oss har varit att se  hur en medborgardialog kan bli medborgarnas dialog. Se mer under fliken JORDBRODIALOGEN.

%d bloggare gillar detta: