Vad handlar det om?

”Det handlar om inflytande och makt i relation till plats…”

I Anna Högbergs arbete spelar den geografiska platsen med dess geologiska karaktär en central roll. Den specifika platsen utgör på så vis en scen för de sociala och politiska sammanhang som sedan utspelar sig. Med referenser till en antropologisk metod gör hon påståenden genom sin  konstnärliga praktik inom olika fält. Med fokus på processen och i olika former av samarbeten har hon de senaste åren agerat inom ett antal offentliga eller semioffentliga rum.

Med lång erfarenhet av arbete inom fältet stadsutveckling och samhällsplanering och med särskild betoning på den sociala dimensionen av hållbart stadsbyggande har hon bl.a. deltagit i processen för att ta fram den regionala utvecklingsplanen för Stockholm RUFS 2010, samt innehaft en tjänst som processledare för att utveckla och driva medborgardialog på enheten för strategisk planering i Haninge kommun.

”Mitt arbete utgår alltid ifrån en plats och dess sammanhang. Mitt val av material och metod utgår ifrån platsens specifika förutsättningar. Jag gör ingen skillnad på det ramverk som en uppdragsgivare kan erbjuda i förhållande till gallerirummets begränsningar. Olika kontexter har olika möjligheter och svårigheter att förhålla sig till. Det intressantaste med konstkontexten är att ett begrepp som tid kan få ta sig rent abstrakta proportioner…”

 

GRATIS: Ett samtal om konstens värde.  Konstnärerna Anna Högberg, Johan Tirén och Malin Lobell samtalar med riksdagens kulturutskott i Almedalen 2010.

Anna Högberg f. 1970. MFA i fri konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm år 2000. Bosatt och verksam i Stockholm

%d bloggare gillar detta: