PLATSDRIVEN PARALLELLPROCESS

PLATSDRIVEN  PARALLELLPROCESS :     SLAKTHUSOMRÅDET

ppp

Med anledning av det pågående samrådet har Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap tillsammans tagit initiativet till en Platsdriven parallellprocess med möten och workshops.

Den parallella processen är öppen för den som vill delta och tillsammans med andra läsa, granska och eventuellt arbeta fram förslag och alternativ till Slakthusområdets framtid.

Målet med parallellprocessen är att bidra till fördjupad förståelse av stadens programförslag för Slakthusområdet, samt att lämna in kloka och kreativa synpunkter till staden. Aktiviteter även efter samrådets avslut planeras för att följa programmet till ett genomförande.

 

Det här har vi gjort hittills:

14 november


GRÄV DÄR DU STÅR: Jordägare och markanvändare i staden

Det bjuds på jordanalys, soppa och samtal

Ur inbjudan:

Fast egendom är jord, denna är indelad i fastigheter. Detta innebär att en fastighet främst är ett eller flera avgränsade områden på marken…” 
(www.lantmäteriet.se)

Slakthusområdet med sin närmiljö är ett intressant exempel på hur en stockholmsfastighet gått från att vara ett ruralt storgods, till att bli en plats i fokus för intensiv stadsutveckling.Stockholm stad kommer snart att öppna till samråd kring det planprogram för Slakthusområdet som beräknas vara klart och presenteras den 8 dec. Samrådet pågår mellan den 8:e december och 1:a februari.

Bakgrund
Enskede Gård drevs under storgodstiden som mönsterjordbruk och Sveriges första trädgårdsstad planerades i just Enskede, detta utmynnade sen i egnahemsrörelsen. Med Slakthusområdet skulle en modern och växande stad klara en effektiv och kontrollerad matförsörjning. Trädgårdsstadens ambitioner var att bygga stad med starka sociala förtecken och ”gröna” motiv. En tid då även koloniträdgårdsrörelsen får sin framväxt.

12 januari

KRITISK LÄSNING OCH GEMENSAM ANALYS AV PROGRAMMET

Ur inbjudan:

”Slakthusområdet är ett av Stockholms stads stora utvecklingsområden. I flera år har staden arbetat med att ta fram ett programförslag för hur staden tänker sig området i framtiden.
Den 8 december öppnades samrådet på Palmfeldt Center med utställning och presentation av ett omfattande programförslag. Staden anordnar informationsmöten och dialogaktiviteter under januari månad och samrådet avslutas den 1 februari – som är den sista dagen för inlämnande av synpunkter till staden.

Med anledning av det pågående samrådet bjuder Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap in till en parallellprocess med möten och workshops. Den parallella processen är öppen för den som vill delta och tillsammans med andra läsa, granska och eventuellt arbeta fram förslag och alternativ till Slakthusområdets framtid. Målet med parallellprocessen är att bidra till fördjupad förståelse av stadens programförslag för Slakthusområdet, samt att lämna in kloka och kreativa synpunkter till staden den 1 februari.

  1. Tag med en utvald del av programmet och bidra till en gemensam läsning och öppen diskussion om programförslaget. Efter läsningen går vi till stadens utställning av programmet i foajén Palmfeldts center och ställer frågor till stadens projektledare.

 ppp_2

24 januari

ALTERNATIVWORKSHOP

Ur inbjudan:

Med anledning av det pågående samrådet bjuder Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap, Styckmästargatan, in till en workshop för att tillsammans utforma konkreta förslag och synpunkter.
Vilka frågor omfattar planprogrammet och vad är det vi saknar? Hur kan det förbättras? Vad tycker du är viktigt i den kommande utvecklingen av Slakthusområdet?”

  1. Tag gärna med frågor som du brinner för och bidra till en gemensam diskussion och praktisk skrivarworkshop.

 

Med en Platsdriven parallellprocess vill vi försöka fånga upp och fördjupa diskussionen om områdets och stadens utveckling parallellt med stadens egen process. Det är för oss en fråga om medborgarinflytande men även som professionella vill vi bidra till att skapa en intressant diskussion. I vårt samarbete har projektgruppen omfattat många av de kompetenser som ryms i en planeringsprocess. Vi är arkitekter, konstnärer och planerare med särskild kompetens inom fältet social hållbarhet, dialog, kommunikation och samhällsanalys.

 

 

Vill du höra mer om vår Hembygdsförening och vad ett begrepp som Hembygd kan betyda i vår samtid – lyssna på Katarina Wikars podd ”En Hembygdsförening på en plats där ingen bor” P1 Kultur>>

%d bloggare gillar detta: